The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3315 of 10185
Sender Date Recipient
J.L. Lund
Øllegaard Lundegaard [+]

Sender’s Location

København

14.12.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Lund has paid 60 rix-dollars of the pension which Thorvaldsen gave Øllegaard Lundgaard 1822-1824. The money should be paid to H.W. Bissen when he arrives in Rome.

See Original [Translation]

Paa Grund af det af S.T. Her Etatsraad Thorwaldsen gjorte Løfte om en aarlig Understøttelse af 100 Rbdr. til Madam Lundgaard, har jeg i forskjellige Gange forestrakt hende indtil den Sum af 60 Rbdr. reede Sølv som udgjør 30 Species, hvilke Tredive Species Hr. Etatsraad Thorwaldsen vilde behage at udbetale for min Regning til Hr Bissen ved hans Ankomst til Rom.

Kjøbenhavn d 14e. Decbr. 1823. J.L. Lund

= 30 Species =

Ovenstaaende Summa af 60rdl. rede Sølv haver jeg rigtigen imodtaget hvilket herved bevidnes
O: Lundegaards Enke
født Baggesen

Archival Reference
m8 1823, nr. 83
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Helpfulness · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
H.W. Bissen
Last updated 10.11.2017 Print