The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.3.1804

Størrelsen på de første værker blev angivet som 6 romerske palmi, dvs. ca. 133 cm. Se evt. referenceartiklen om datidens måleenheder.

Last updated 07.01.2013