The Thorvaldsens Museum Archives

Back to 1839

4.9.1839

Besøger C.W. Eckersberg på Charlottenborg.

Primary sources

  • Villads Villadsen: C.W. Eckersbergs dagbøger 1837-1853, København 2009, bd. 2, p. 839.

Last updated 30.12.2018