4.1.1820

Afsender

Christian Hornbech

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Velbaardne / Hr Etatsraad Professor / Thorvaldsen! / Ridder af Dannebrogen / etc etc.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiøbenhavn 4 Ianuar 1820.

Efter Deres Velbaarenheds Anmodning til mig; om at meddeele Dem, hvor stor Summa, der kunne medgaa, til at udføre Istandsættelsen, af det Kongelige Kapell ved Roeskilde Domkirke, som er inventeret af afdøde Iustitsraad og Professor Harsdorf ?
Da formeener jeg, at naar de engang dertil bestemte Materialier bleve did leverede, og Udførelsen blev paa samme Maade, som ved de øvrige Kongelige Bygninger; vil dertil kunde anslaaes en Summa af 16000 Specier.
Med sand Høiagtelse og oprigtig Venskab

Deres

C:B: Hornbech

Arkivplacering

m6 1820, nr. 3

Sidst opdateret 10.05.2011