5.7.1820

Afsender

Hedde Jansen Ehlers

Afsendersted

Roskilde

Afsenderinfo

Rester fra et rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S:T: / Højvelbaaren Hr Etatsraad og Professor / Thorvaldsen / paa Charlottenborg / betalt / i / Kiöbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Roeskilde d: 5 July 1820

Ved indtrædelsen i det ufuldendte Kapel i Roeskilde Domkirke Interesserede hr. Etatsraaden sig strax for dette Mesterværk, som omtrent i 50 Aar har staaet ferdig paa afpusningen neer og Ornamenterne, og som nu allene ved Deres Højvelbaarnheds anmodning var Begyndt paa at Fuldføres men nu er med en gang alt Haab forsvunden.
Ugierne ønskede jeg at ansees som den der har tilmeldt hr. Etatsraaden saadant men Da jeg i Martz Maaned havde den Ere at Tale med Deres Højvelbaarnhed spurgte De mig om der var begyndt ved Kapellets indvendige Puds Arbeide som den tiid aldeles stod urørt.
I Begyndelsen af Iuny Maaned kom tvende Muursvende her til nemligen Søn af hr. Muurmester Schabert i Peder Hvidfeldt Stræde og en anden Svend som har pusset den øverste Kuppel glat ind til Gesimset, og nu er de i dag med Extra Post og alt deres Værktøj reist til Kiøbenhavn, jeg kom forbie dem da de pakkede Tøjet paa Vognen uden for Kapellet og Spurgte dem hvad dette skulde sige da svarte Sønnen mig at de i 3 Uger havde ventet efter en Chablon til Gesimset fra hr. Etatsraad Hanssen som endnu ikke er kommet jeg tillige med flere formoder at hr. Etatsraad H: ikke vil have Kapellet fuldførdt førend engang Christiansborg Slots Kirke er Ferdig som skal have saa megen lighed med dette Kapel.
Vilde Deres Højvelbaarnhed endnu en gang paa nye sette dette Mesterværk i Arbeide saa vilde det glæde Roeskildianerne Inderlig. Og ingen vil man Takke meere end hr. Etatsraad Thorvaldsen for det Smukke Kapels Fuldførelse.
jeg beder at have mig undskyldt for min dristige Skrivelse i denne Anledning

Underdanigst

H:J: Ehlers

Maler

Arkivplacering

m6 1820, nr. 26

Sidst opdateret 10.05.2011