28.5.1820

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S:T: Herr Etatsraad og Professor Thorwaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Betaling for arbejder til Christiansborg Slot.

Dokument

Ved at tilsende Herr Etatsraaden indsluttede Anviisning paa Zahlkammeret, paa de til Slotsbygnings Commissionen omskrevne 2300 Sp: eller 4600 rbd rede Sølv, giver jeg mig tillige den Ære herved at tilkiendegive, at ovennævnte Commission forbeholder sig, om nogle Dage at besvare den fra Herr Etatsraaden modtagne sidste Skrivelse, hvorved jeg udbeder mig at De ville behage at imodtage Forsikkringen om min meest udmerkede Høyagtelse.

ærbødig

Kbhavn den 28de May 1820.

Hauch


[På bagsiden af brevet er skrevet følgende regnskab med forskellige hænder:]

      840 Scudi
  Hoffer   56
  per lo Studio Tenerani 18 –
  12 febrajo Beneamen 100 –
  Formatore recevuto 100 –
  Angiula   7
  Beniami   50 –
  A Maria   20
  Petrich   12
  Palmarole   7
  Spasem   72
  Gulsmidt   6

Arkivplacering

m6 1820, nr. 18

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 10.05.2011