25.2.1819

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Chiarissimo Sigr. / Sig. Cavaliere Alberto / Thorwaldsen celebrissimo / Scultore Danese / Trinita di Monte / via Sistina nr. 50 / a Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Florentz d: 25 Februari 1819

Kiereste Thorwaldsen! Jeg kan ikke undlade at anbefale Dem mine intime Venner Milady Tuite, hendes Datter, og Søn, som reise herfra til Rom, hvor denne agtværdige Engelske Familie forbliver indtil efter den hellige Uge. De ere meget riige Irlænderinder, og jeg holder grumme meget af dem. Vær saa god at beviise dem Godhed og Artighed for min Skyld, og vedbliv at ynde
Deres oprigtige Ven og Landsmand

Baron de Schubart

Arkivplacering

m6 1819, nr. 17

Sidst opdateret 10.05.2011