Efter 1818

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse, men eftersom Merkur blev lavet i 1818, må brevet være fra efter 1818.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Mercurio
Bassorilievo di genrali
_ di Elefante
Apollinaro
Bassorilyevo
Potoski
110 scudi
  35
  35
  20
  18
160
378

Arkivplacering

m35 III, nr. 17

Sidst opdateret 10.05.2011