18.2.1841

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Nysø

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Nysøe d 18d Februar 1841

Gode Ven!
Jeg har aldeles indet imod at Hr: Scholl udfører den lille Amor med Lyren, i Marmor, jeg beder kuns at den maa udføres efter det Exemplar af Gibs, som jeg har givet hendes Majestæt; der er noget i phisonomiet paa den i Marmor som behager Droningen bedre, dog det kan forbedres ved udførelsen, men i det hele er der i den i Gibs, mendre Feil.

Det giør mig ondt ikke at have forstaaet hendes Majestæt strax, jeg troede hun kuns vilde have den i Gibs, og jeg lod derfor en nye Form giøre, for at faae en god Afstøbning.

I Marmor kunde jeg paa ingen Maade paatage mig det forinden jeg kom til Rom.

Hvad mig angaar saa har jeg af og til været lidt upasselig, dog er jeg nu fuldkommen vel, og har stadig Arbeidet saa jeg har forfærdiget forskielige Bassorelieve, iblandt andet Rebekka ved Brønden, den Sovende Sphiche som Amor forlader, og som pendant den Sovende Amor som Spiche med sin Lampe i Haanden overasker, Leda med Svanen, Christus ved Brønden med den Samaritanske Quinde.

Det glæder mig at høre De alle ere vel i denne strænge Vinter, jeg beder Hilse Deres Fammillie fra Deres hengivne

A. Thorvaldsen

P.S.
Baron Stampe og alle her hilser Dem paa det venligste, først i næste Maanet tager jeg til Byen. I Morgen tager jeg fadt paa Bassorilievet Hans Madsen Lev vel

Oversættelse af dokument

Nysoe, February 18th 1841

Good friend,
I have nothing at all, against Mr Scholl’s executing the little Cupid with the Lyre, in marble, I merely ask that it is executed from the copy in plaster, which I have given to Her Majesty; something in the physiognomy of the one in marble pleases the Queen more, still it can be improved upon at the execution, but all in all there are less defects in the one in plaster.

I am sorry not to have comprehended Her Majesty straight away, I thought she would only want it in plaster, so I had made a new mould to get a good cast.

In marble, I could by no means take it on until I got to Rome.

As for me, I have now and then felt indisposed, but I have now fully recovered and still have my work, so I have made various bas-reliefs, among others Rebecca at the well, the Sleeping Psyche, whom Cupid is leaving, and as a counterpart the Sleeping Cupid, whom Psyche surprises with the lamp in her hand, Leda with the Swan, Christ at the well with the woman of Samaria.

I am pleased to learn that you are all well this severe winter, I beg you to give my regards to your family, yours

A. Thorvaldsen

P.S. Kind regards to you from Baron Stampe and everybody here, I shall go to town only next month. Tomorrow I shall get down to working at the bas-relief Hans Madsen, take care


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m35 I, nr. 43

Sidst opdateret 23.05.2016