Antagelig efter 1800

Afsender

NN

Modtager

NN

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Brevfragmentet er udateret.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Amo …

...lig Rejse, og
... tilbage til Rom
... inderlig vel Glæ-
... kom snat tilbage!
...lig vel glæde
Ders Ven

Arkivplacering

m35 I, nr. 17

Sidst opdateret 10.05.2011