9.12.1820

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...] Fra Warschau har Pontopidan skrevet mig til – siden have vi her ey hørt fra Thorvaldsen, fra Venedig venter ieg at høre fra ham – alle herværende Konstnere vil modtage Thorvaldsen førend han kommer til Byen – ieg tænker i la Storta. I Wien skal han have hørt om det Uheld der er skeet i et af hans Atelier. Jeg formoder det er Dem bekiendt; et Bielkelag over et Trappehul hvorunder var Kielderrum og over samme 7 à 8 alens fyld er forraadnet og indstyrtet, dette har paa en 12 à 13 alens Dybde medtaget tvende færdige Marmorfigurer, nemlig Hyrdedrengen med Hunden, og Amor, samt Ganymedes i Gips [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,71

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 19.05.2015