18.11.1820

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

Simon Christian Pontoppidan

Modtagersted

Venedig

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...] Nu min kiere Ven, en Hoved og General Commission; Du maae lade mig vide naar Du indtræffer her, da Konstnerne vil være de første der kan yttre Deres glade Følelser over Thorvaldsens lykkelige Tilbagekomst, og saaledes modtage ham før han kommer til Byen; jeg mener i la storta nogle Mile fra Rom der er allerede foreløbig skrevet til Florentz herom – men da ingen kan vide det bedre end De, saa beder ieg Dem saa nøje som mueligt, til behørig Tid adresseret Caffé Greco, opgive mig naar De kan indtræffe i bemeldte la Storta. Det er stort og smukt at Keisere og Konger fra deres høje Throner giver vor beskedne Thorvaldsen den Agtelse ham tilkommer, men, det er og smukt af Konstnerne her, saa mange i Tallet, og deriblandt saa mangen samtidig Konstbroder, ey vil oppeblive Thorvaldsens Ankomst, men derimod vandre ud for at Række ham Broderhaand. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,67

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 19.05.2015