16.10.1818

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Otranto

Modtager

Gustav Heintzelmann

Modtagersted

Meldorf

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...] ieg boer hos vor berømte Landsmand Thorvaldsen, og har i Ham truffet et lige saa fortræffeligt Menneske som Han er stor Kunstner. Han har i den Tid ieg har været i Rom, blandt andet mere, forfærdiget en Merkur, som nok er noget af det fuldkomneste Han har frembragt; Øjeblikket er valgt, da Merkur med sin Skalmeye har dysset Argos i Søvn, er i Begreeb med at Reise sig, og gribe efter Sværdet, for at dræbe Ham, Han har og mange Bestillinger; for Bejern skal han forfærdige et Basrelief til en Kirke 250 Fod langt; for Polakkerne Poniatowskys Statue til Hest, colosal Størrelse, i Bronxe; For Dannemark til Christiansborg Slot, Alexanders Indtog af Kararisk Marmor; For Sveits et Monument til Ære for de tapre Sveitzere, der vilde forsvare Ludvig den 16des Liv, med mange andre mindre betydelige Arbeider. [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,14

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Sidst opdateret 15.02.2012