Antagelig tidligst 1839

Afsender

NN

Modtager

Christian 8.

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse. Brevet er udateret. Da digtet er skrevet til et dansk kongepar, og Thorvaldsen efter 1800 kun opholdt sig i Danmark fra 3.10.1819 til 11.8.1820 og igen fra 17.9.1838 til 25.5.1841 og 23.10.1842 til 24.3.1844 er der antagelig tale om en hyldestsang til Christian 8. og hans hustru Caroline Amalie. De blev kronet konge og dronning af Danmark i 1839, og det er muligvis i denne anledning, at sangen er skrevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Førend Du fra dette Bord,
Kongepar Dig hæver,
Endnu mangt et kjerligt Ord
Os paa Læben bæver.
Lad os tolke i vor Sang
Hvad os Hjertet byder,
Hvad fra hele Danevang
Festligen gjenlyder.

Snart paa landligt stille Slot,
Under Bøgens Skygger,
Atter Du, o ædle Drot!
Dit Paulun opbygger.
”Sign ham Gud”!, saa bede vi,
”Til vort Danmarks Ære,
”O, gid ham et Sorgenfri
”Hele Livet være.

Fromme Dronning! Du ham staaer
Ved vor Drot saa kjerligt,
Du hvis ædle Hjerte slaaer
For alt Godt, alt Herligt,
Lindret har Du mangen Sorg
Dulmet mange Smerter!
Ja, en fast Amalienborg
Staaer i Danskes Hjerter.

Lad os da i festlig Sang
Deres Priis nu sjunge!
Lad af lystig Bægerklang
Herreborgen runge!
De, som dybt i Danskens Barm
Deres Navne skreve,
Deres Skaal gjenlyde varm:
Kongeparret leve!

Arkivplacering

m33, nr. 43

Sidst opdateret 17.02.2012