Efter 1817

Afsender

NN

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Digtet er udateret, men eftersom det omhandler Gratierne, A29, må det være fra efter 1817.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Gratierne

Hulde Trilling: Søstre, som nedsvæve
Fra Olympens lyse Gudomssæde,
Slyngede i Kjerlighedens Kjæde,
Eders Fødder let til Dands sig hæve,
Medens Amors Himmeltoner bæve.
Skjønhed, Ynde, Blyhed som fremtræde
I Huldsalighedens Trylle-Kjæde,
I aflokke, fordringsfrie ej kræve,
Hyldning, straalende fra henrykt Øje,
Hyldning som fra Hjertets Væld urinder,
Med et himmelsk Smil I Eder bøje
Her i Hallen over Kunstens Minder,
Værdige at pryde Romas Høje,
Værdige en Krands af Huldgudinder.

Arkivplacering

m33, nr. 29

Emneord

Værker

A29 Gratierne og Amor, april 1819, inv.nr. A29

Sidst opdateret 17.12.2012