Efter 1820

Afsender

NN

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen følger.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hvor Øjne klart som Himlen blaane,
Med aandlig Ild i Sjælero
Hvor Lokker skjønt om Panden graane
Som Tag for Tankens høie Bo
Hvor Tankens Skjønheds Foster føder
Og Hjertet kjærligt Smilets Trek
Der boer i Fred en Ild som stille gløder
Der rinder stille Livets Bæk.

I Sjælen kjærligst Smiil kan tale
Hvor Tonebækken rinder hen
Og fører Meislen til at male
I Stenen Smilets Træk igjen
Thi skjønt kan Himlen der sig speile
Som lyser klart for Øine blaa
Og Hjertets Haab kan ikke feile,
Der saae Guds Himles Engle smaae.

End Straaler gjemme Skyer bryde
Fra Solen som nu ganger ned
Saa hugne Aftenværker flyde
Paa Danmarks Skibe til dets Rehd.
Saa Borgen alt med Taget brammer
Der byg’des ei til Skue blot,
Hvor dog, om Fjendens Kugler ramme
De Billedstene gjemmes godt.

Ja Borgen, som Aladdin stander
I Hu og Hast, med Lyst ført og
En Hvælving selv om smalle Pander
Af Oldtids store Heltetrop
I Byen hvor i Huggerskole
Som Dreng Du gik og ahn’de ei
At hugne Stene der som Sole
Dig lyse skulde paa Din Vei

Med Foden fast i Romersk Gade
Alt Øjet dog Du vender hjem
Til Kysten, hvor Dig Bølger bade
Mens Sundhed voxer til i dem
Til Haven hist, hvor Nattergalen
I Vaaren sit Farvel os sang
Did hvor vi flyve hen med Svalen
Naar Vaar igjen er rask i Gang.

Gid Glæder Du i Danmark finde
Din Arbeidslyst i Hviles Ro
Og Hjelp af kjerlig Hjelperinde
Et landligt Kammer stille Bo
Hvor gamle Værker Du fuldfører
Og nye, mens Venner om Dig gaae
Hvor Nattergal Du kunde høre
Mens Venner paa Dit Arbeid saae.

Gid længe Dine Lokker graane
Som Skjønheds Tankens lyse Tag
Gid Himlens Øje til Dig blaane
Igjennem Kamrets Vindves-Fag
Gid Aftenrødens Skye Dig minde
Om Roserne i næste Liv
Om Lysets Dag huld skal oprinde
Som Evighed i Almagts Bliv.

Arkivplacering

m33, nr. 25

Sidst opdateret 10.05.2011