15.11.1812

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.
Poststemplet: ”[X]7 NOVEMBRE”, “1.a Jassa”, “NAPOLI”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illumo’ Sigr / Sigr Cavalier Alberto / Thorwaldsen Scultore Danese / Trinita D: Monti / a Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Neaple d 15 Nov: 1812

Vi ankom lykkelig og vel igaar henimod Kl to. Vær saa god min bedste Thorwaldsen at sige det til alle vore Landsmænd og Venner i Rom. Eskorten har været os meget nyttig især fra Velletri til Teracina.
Jeg befinder mig overmaade vel, og min Kone er temelig rask, uagtet hun er meget træt af Reisen.

Den forbandede Post afgaaer Kl: 11.ve og jeg har ikkuns Tid at omfavne Dem, og takke Dem for de glade Timer vi have tilbragt med Dem i det kiere og interessante Rom.

Deres oprigtige Ven og Landsmand
B Schubart

Arkivplacering

m3 1812, nr. 29

Sidst opdateret 10.05.2011