28.3.1812

Afsender

Otto Reedtz-Thott

Afsendersted

Gaunø

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / H.r Profrosori Thorvaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Gaunøe d. 28 Martii
1812.

De ville behageligst undskylde at jeg efter nu værende Conjuctourer, og den deraf flydende Høye Cours, ei seer meg i Stand til at modtage den hos Dem bestilte Hebe, men maae gandske frasige meg al Ret til samme, overladende den til deres egen frei Anvedighed, kuns udbedende, at De, gode H.r Thorvaldser vilde behage at tilbagebetale H.r Høyer de Dem af ham betalte 200 Schudi.

De vilde behageligen undskylde denne Ubestemthed, som ei havde fundet Sted, naar deels ikke disse Uroligheder og den deraf flydende høye Cours, samt Vanskeligheder at faae ded hertil, og tillige det Uheld, som indtraf for meg, at en af mine Gaarde afbrændte og som jeg nu skal lade opbygge, og hvortil jeg behøver endeel Penge –

Deres forbundne
Reedtz Thott

Arkivplacering

m3 1812, nr. 12

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 70.

Emneord

Sidst opdateret 25.08.2019