15.1.1811

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes fx på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Le Monsieur / Monsieur le Chevalier Alberto / Thorwaldsen Profeseur de sculture / a l’academie Royale de S.M. danois / a Rome / Trinita di Monti.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Montenero d: 15 Januari 1811

[X]. M

En tyve Aar gammel Ven, Herr Kammerherre Baron de Bosset indfødt Sweitzer med hvilken jeg i ti Aar har været Minister i Holland, reiser for at besee Italiens Skiønheder. Han er elskere af Kunsten, og reiser med en Ven navnlig Mr de Casteja forhen Maltheser Ridder. Jeg anbefaler Dem disse to Personer min gode Ven og Landsmand, og besynderlig beder jeg Dem at vise dem Deres herlige Arbeider.

Lev vel min gode Thorwaldsen, og ynd

Deres Ven og Landsmand
B de Schubart

Arkivplacering

m3 1811, nr. 4

Sidst opdateret 07.01.2013