18.12.1811

Afsender

Friederike Brun

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brun oplyser, at Herman Schubart har sendt et brev og et digt til Thorvaldsen og håber at se ham i København. Hun fremsender en prøve på norsk marmor. Hun beder ham hilse fælles venner i Rom.

Dokument

bedste Thorvaldsen.

De haver modtaget ved vores hoystærede og gode Schoubarth et brev i Vers og i Prosa. jeg ved ikke meere at tilfoye end at bede dem ansee mit Huus i Kiøbenhavn som deres.
hvor vil Ida ei glæde sig at see dem igien! og den gode lille Mimma! dette er Proven paa bergens Stifts marmor som de skal oplive!
Lev vel hils alle Venner; jeg haaber at vores Clima vil bekomme dem saa vel som os tre – thi de har jo ogsaa Skrantet i Sommer i Rom.
Saa vil vi alle engang reise tilbage sammen og leve og døe i Rom.
Lev vel! og vær saa god at bestille disse breve

fr brun

d. 18 decbr 1811

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering

m3 1811, nr. 38

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 196.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 07.09.2019