16.9.1818

Afsender

Adam Wilhelm Moltke

Afsendersted

København

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

MedgaaendeTaffel-Uhr, hvis Hoved Allegorier forud bebude dets hæderlige Bestemmelse, har jeg det behagelige Hverv, paa Stadens Magistrats og 32 Mands Vegne at tilstille Deres Velbaarenhed med Anmodning, at De ville modtage det som et Beviis paa hvor meget Staden paaskiønner de sieldne Fortienester i Bygningskonsten, som Herr Etatsraaden lagde for Dagen, da De gav det skiønne Raad- og Domhuus et lige saa ædelt Udvortes, som dets Indvendige de ypperligste Indretninger, og hvorved denne stolte Bygning vil, til alle Tider, vedligeholde sin Rang bland Nordens første Prydelser.
Forvisset om, at altsaa dette Hædersminde ikke vil nægtes en venlig Modtagelse, smigrer det mig tillige, ved denne Lejlighed ogsaa at kunde bevidne den udmærkede Højagtelse hvormed jeg har den Ære at være

Deres Velbaarenheds

I KhvnsRaad og Domhuus
den 16de September 1818.
ærbødige Tiener
Moltke

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 77

Sidst opdateret 11.01.2013