4.9.1822

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Augustenborg

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Overbÿgnings Directeur Etatsraad Hansen!
Tiden nærmer sig da jeg kan vente personligen at deltage i Academiets Forsamling, jeg ønsker at De til den Tid vil have alt tilbage staaende paa rede Haand for at vi kunne see det afgiort før Academiets Gienaabning til 1e October. Det var velbetænkt at De har udsat Sagen angaaende Professuren i Perspektiven til min Hiemkomst, allerhelst da jeg udentvivl har taget Fejl i at ansee denne som en Professur i Kunsterne, medens den er at ansee og bør forbindes med den i Videnskaberne—
Koch er uvis om Academiets Formeening angaaende hans architectoniske Værk over nogle af Grækenlands Kunstværker hvorom han har tilskrevet Academiet i Maj Maaned, jeg ved ej hvorfor man ej har svaret ham—
Jeg glæder mig særdeles til at see Deres i min Fraværelse fremmede Arbejder og til paa nye at have Anledning til at bevidne Dem den Højagtelse med hvilken jeg forbliver


Augustenborg d. 4 Sept
1822
Deres Forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 67

Sidst opdateret 11.01.2013