15.3.1818

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Odense

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

Antagelig Altona

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr. Etatsraad Hansen! Det fornøjer mig særdeles at vide Dem tilbage fra Deres Rejse til Berlin og ved god Helsen. At Deres Modtagelse sammesteds har været overenstemmende med den udeelte Højagtelse alle sande Kunstnere yde Dem det er en fortient Løn som den store Kunstner har Aarsag at vente af et Kunstner Samfund der vil holde Kunsten og sig selv i Ære, mit Venskab for Dem havde undt Dem længere at nyde disse Behageligheder, men jeg bør takke Dem fordi De formaaede at rive sig løs fra samme for at giøre det mueligt at opfylde Løftet – Ikke for at paaskynde Deres Tilbagerejse og berøve Dem et Par maaske dyrebare Dage i Hertugdømmerne men siden De selv er saa god at yttre Deres Hensigt at ville komme til mig før jeg forlader Odense saa pligter jeg at underrette Dem om – at jeg d. 23 allerede rejser til Nyborg, for d. 24 aarle at gaae over Beltet. Meget vilde jeg ønske at vi kunde gaae over Beltet sammen det giver den bedste Tid til at tale sammen[.] Vilde De derimod dog d 25 komme til Odense og De ikke havde noget paa Routen at forsømme derved saa vilde jeg foreslaae Dem d. 22 om Eftermiddagen allerede at indtreffe her, jeg lover Dem da en ønskelig Nydelse, en Concert hvor Størstedelen af Schultz’s Hymner opføres, hvilken vilde glæde Dem.
De veed i øvrigt at Vejen mellem Odense og Nyborg er saare god saa at De uden at forandre Deres Rejsebestemmelse Ret kan indhente mig i Nyborg d. 24 om morgenen tidlig.
I Schlesvig beder jeg min Respect formelt til vor G.Sl. M.
Med Subscribtionen til Thorvaldsens Frise gaaer det godt. I Fyen kan jeg allerede giøre Regning paa over 1000 Species fra Godsejerne alene.
Jeg nævner mig med særdeles Højagtelse Hr Etatsraad og Directeur Hansen


Odense d. 15 Marti 1818
Deres forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 57

Emneord

Sidst opdateret 30.01.2017