15.5.1817

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Odense

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Etatsraad Hansen! Jeg beklager Haases Tab og har i den Anledning tilskrevet Academiet De har vel meldt Kongen det –
Jeg ønsker Dem til Lykke med de Bestemmelser som sidst blev trufne om Lütsens[?] Portrait og om Jacobsens Arbejde[,] begge Deele kunde ej være bedre. Vil De have Tegningerne tilbage? De bevidste Bogstaver, som skulle nedsænkes i Jorden, behøver ej at forgyldes.
Jeg er nødt til at afbryde formeedelst Postens Ankomst nævnende mig Deres


Odense d. 15 Maj 1817
forbundne og velvillige
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 53

Sidst opdateret 11.01.2013