30.3.1812

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Etatsraad Hansen! Da jeg ikke finder det passende i Academiets Forsamling at foretage noget Dem, Hr Directeur, uafvidende; selv naar jeg vilde overraske den øvrige Forsamling dermed saa vedlægges Udskrift af en liden Tale som jeg agter at fremsige efter at Baden har endt sin Beretning; hvis Hensigt vil være umiskiendelig for Dem og med hvilken jeg agter at udfylde Overgangen til Medaillernes Uddeeling , saa at De maae avertere Baden om at han holder inde efter at have endt sin Beretning og udbedet sig Tilladelsen til at begynde Dagens Forhandlinger.
Maatte jeg kun være bedre befindende end i Dag, jeg kommer om jeg end var sygere, men en forkiølet Taler er alt for ynkelig. –
I øvrigt ønsker jeg at De ikke averterer nogen om min Hensigt at tale – for bittert for min Bibliotekar Hr. Heger og een[?] for min Kammertiener Wiesner[?] udbedes.
Jeg forbliver med Hojagtelse Hr Etatsraadens


D. 30 Marts 1812
Velvilligste
Christian Frederik –

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 3a

Sidst opdateret 11.01.2013