28.8.1815

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Sorgenfri

Afsenderinfo

Sort laksegl.

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: HrEtatsraadOverbygningsdirec/teur Hansen Ridder af Dan/nebrog, Dannebrogsmand/Directeur for Academiet for/ de skiønne Kunster/Kiøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

HrEtatsraad Hansen! Da min Nærværelse i Forsamlingen maaskee er ønskeligere og nødvendigere naar Professorerne særskildt samles end som i Aften saa udsætter jeg mit Komme til den Dag og skulle jeg ønske, hvis det convenererAcademiet, at denne Samling blev paa Fredag d. 1 SeptKl 5½. Lunds og [xxxxxx] Ansøgninger maatte da foretages –


Sorgenfri d 28 Aug 1815
velvilligst
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 36

Sidst opdateret 11.01.2013