28.9.1812

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Sorgenfri

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr. Directeuren oversendes herved Professor Badens Beretning om den af ham foretagne Rangering af Biblioteket som jeg ikke kan andet end bifalde. Doubletternes Afhændelse behøves ej at paaskyndes enkelte kunde efter nærmere Overlag holdes tilbage
At Reenskrivningen besørges af en anden end Sekretairen og paa Academiets Regning bifaldes, men Academiet vil deruden være betænkt paa at vise sin Erkiendtlighed mod Professor Baden – 300 Rdr synes mit et passende Honorarium for hans Arbejde –

Sorgenfri d. 28 Sept 1812 Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 10

Sidst opdateret 11.01.2013