13.3.1843

Afsender

Udenrigsdepartementet, København

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: “Til / Hr Conferentsraad, Professor Thorwaldsen, / Directeur for det Kongelige Academie for de skjønne / Kunster, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand / &c: &c: &c:”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Administrations-Committeen for “British and foreign Institute” har tilstillet det Kongelige Gesandtskab i London et for Deres Høivelbaarenhed bestemt Diplom som Æresmedlem af det nævnte Selskab.

Benævnte Diplom har Departementet den Ære her vedlagt at fremsende.
Det Kongelige Departement for de udenlandske Sager den 13te Marts 1844.

  ReventlowCriminil   Dankwart

Arkivplacering

m29 II, nr. 80

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Sidst opdateret 10.05.2011