Efter 23.12.1813

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Raffaele Stern

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Thorvaldsens Museum ejer kun en ensidet fotokopi af beskrivelsen og har derfor ikke informationer om udskrifter etc.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af beskrivelsen, men da beskrivelsen er et svar på Sterns anmodning af 23.12.1813, må Thorvaldsen have forfattet beskrivelsen en tid derefter.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Descrizzione del Basso rilievo
rappresentante L’Ingresso d’Alessandro in Babilonia
Situato nel Palazzo Imperiale a Roma
ricavato da Quinto Curzio Rufo tom 1 Lib. 5 paragrafo 3

Alessandro sul Cocchio guidato della Vittoria, appresso di Lui due Scudieri, e poi il Suo Cavallo Bucefalo, ed appresso li Generali.

Seguito di Cavalleria e Fanteria; un Elefante sopra di cui sono messi le spoglie accanto un Prigioniere, e seguito dell’Armata che viene fra gl’alberi delle palmi. –

Il fiume Tigri che divide L’Armata della Citta sulla riva un Pescatore, una Barca di Trasporto per la Citta. Il fiume Tigri sedendo col remo in mano dell’altro mano spighi di grano a canto un Tigre dietro di Lui un indizio della Torre di Babele; un Pastore che manda le Pecore in dono ad Alessandro, gente che s’affaccia sul muro di Babilonia, per vedere entrare il nuovo sovrano, ed altri, che aspettano fuori delle mura.

Un ara di profumi prossimo alla porta; Li Caldei, che sortono della Citta di Babilonia per andare incontro ad Alessandro vicino porte leoni Pantere, e Cavalli che si portano in Dono ad Alessandro, ci Suonatori con e lori instromenti, Bagofano Tesorieri di Dario fà mettere su gl’altare d’argento con di profumo. le Donne ghirlande che spargono de fiore per dova ha da passare Alessandro.

Mazio che va incontro con i Figliuoli per rendere la Citta di Babilonia ad Alessandro – La Pace, che trattiene il Cocchio di Alessandro

Oversættelse af dokument

Beskrivelse af Basrelieffet
der forestiller
Alexanders Indtog i Babylon.
Anbragt i Kejserpaladset i Rom.
Efter Uddrag af Quintus Curtius Rufus, 1ste Bind, 5te Bog § 3.

Alexander paa sin Vogn, der styres af Victoria; ved Siden to Vaabendragere, derpaa hans Hest Bucefalos, og lige herefter Høvdingerne.
Tog af Rytteri og Fodfolk; en Elefant, læsset med Krigsbytte; ved Siden en Fange; Optog af Hæren, som skrider frem mellem Palmetræer.
Floden Tigris, der skiller Hæren fra Byen; paa Bredden en Fisker og en Baad, som fører Varer til Byen. Floden Tigris, siddende med en Aare i den ene og Kornax i den anden Haand nær ved den en Tiger, bag den en Antydning af Babelstaarnet; en Hyrde, der bringer Kvæg til Gave for Alexander; Folk, som kommer til Syne paa Babylons Mur for at se den nye Keiser komme, og andre, der vente uden for Muren.
Et Røgelsesalter lige ved Porten; Caldæerne som gaa ud af Byen Babylon for at gaa Alexander i Møde; nær ved Porten Løver, Panthere og Heste, som maa bringes Alexander som Gave; Spillemændene med deres Instrumenter; Bagofanei, Darius’s Skatmester, lader kaste Røgelse paa Sølvalteret; Kvinder med Kranse strø Blomster paa Vejen, Alexander skal frem ad.
Masæus, som gaar ham i møde med Børnene for at overgive Byen til Alexander. Freden, som holder Alexanders Vogn tilbage.

Generel kommentar

Dette er Thorvaldsens beskrivelse af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, som han udførte i 1812 til Palazzo del Quirinale, Rom.
Beskrivelsen blev til på Sterns gentagne opfordringer, se hans breve af 8.2.1813 og 23.12.1813.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Ukendt arkivplacering. En kopi af beskrivelsen og oversættelsen findes på Thorvaldsens Museum, m28A I, nr. 37.

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 209-210.

Andre referencer

Emneord

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503

Sidst opdateret 29.06.2015