Antagelig 1843

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Jeanina Stampe

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dette brevudkast er udateret og dateringen er foreløbig. Men brevudkastet er et svar på Jeanina Stampes brev, der antagelig stammer fra 1843.

Resumé

Et udkast til brev af antagelig 1843 fra Thorvaldsen til Jeanina stampe.

Dokument

Du har ret glædet
ikke
vred Din
albert Thorvaldsen
T =
Til Jeanina

[i margen:] Til

Oversættelse af dokument

You have really pleased
not
angry Your
albert Thorvaldsen
T=
To Jeanina

[in the margin:] To


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 150

Thiele

Ikke gengivet hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 18.08.2016