12.5.1841

Afsender

Nanine Cantor

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kjøbenhavn d. 12te Mai 1841

Bedste Hr. Conferentsraad

Jeg tillader mig at bringe Deres godhedsfulde Løfte i Erindring De gav min Søn at glæde ham med en Tegning. For en fjorten Dage gaaer et Skib herfra som jeg kan sænde det med hvilket saare sielden er leylighed til. Hvormeget De derved vil glæde mig vil jeg ikke gientage men hvor lykkelig De derved vil giøre min Theodor vil jeg ikke kunde beskrive Dem ved at være erindret af Dem.
Nu en Bøn for mig at De vil skiænke mig nogle Haandskrifter som jeg idelig bliver plaget om fra forskiellige af mine kjere Venner i London. Tillader De mig at jeg selv tør afhente det da forbinder De uendelig meget

Deres med Høyagtelse og Taknemlige
Nanine Cantor
fød Wallich

Arkivplacering

m24 1841, nr. 20

Emneord

Sidst opdateret 10.05.2011