16.11.1838

Afsender

Andreas Henrik Thorvaldsen

Afsendersted

Odense

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Allerunderdanigst Promemoria
Til
Europas store Kunstner, Billedhuggeren Conferentsraad
Ridder Thorvaldsen!

Opmuntret, ja jeg tør sige opfordret dertil af flere af denne Byes største Mænd, som troede, det muligen kunde glæde Deres Excellence at see en Navne af Dem, og, endskjøndt fattig, kom jeg, ved den stadige Paamindelse af hine Mænd, paa samme Tanker, hvorfor jeg besluttede at reise hertil, i det Haab, at blev min Fremtid end ikke forbedret derved, saa vilde jeg dog gjøre hvad der stod i Magt hos mig for at yde den Tribut til den store Kunstner, som hver Dansk, høi eller lav, bestræber sig for, og fik jeg vel min Hjemreise betalt, ja maaskee saameget at jeg muligen kunde komme i Forskud ved min Profession og derved destobedre forsørge min Familie.
Vel er jeg en Navner af Deres Excellence, men desto mindre vover jeg ikke den store Tanke at være i Familie med Dem, thi af min Fader, som blev født for 66 Aar siden og er død for 7 Aar siden, har jeg kun saameget Underretning om min Forfader, at han var en født Islænder og her almindelig blev kaldet: “Den kloge Mand”.

Odense den 16 Novbr. 1838.

Underdanigst
Andreas Henrik Thorvaldsen
Dreiermester i Odense.

Arkivplacering

m22 1838, nr. 85

Emneord

Sidst opdateret 10.05.2011