29.9.1838

Afsender

Christiane Michelsen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af en mønt med Frederik 6.s portræt og inskriptionen (spejlvendt): Fredericus VI Dei Gratia Rex

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hans Høi Velbaarenhed / Her Comferendsraad / Thorvaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Til
Hans Høi Velbaarenhed Her Comferensraad
Thorvaldsen!

Tilgiv subligkantinden som vover at besvære Deres Høi Velbaarenhed! med disse Linier i et meget svært Øieblik hvor den siste anstrængelse kjæmber for Livet. nemlig min Mand en Sliesviger af Fødsel forhen Kjøbmand og Reisende fra Handels Huuset Emanuel Hofmann i Basel. og fra nogle i Hamborg, men hvad self at Etatatern sig dog ikke kunde Bestaae forlod Hertugdømmet, for en fem Aar siden og tog her til Hovedstaden i Haab om ved sine Sprogkundskaber at kunde Ærnære sin Familie, men dette Feilede.
han lagde sig ogsaa efter Litterære Arbeider wohved han forskaffede sig iblandt flere velyndere en Fader og Hjelper i Hans Høivelbaarenhed Her Comferendsraad Colin!
Til Aaret 1839 skal en nye Toltariv træde ikraft hved grænsen her haver min Mand søgdt om en af de Tolasistengs plasser da 50. skal ansættes Løverdagen den 15. dennes fik han en Skrivelse fra Gjeneral Tolkammeret at han Strax maatte begive sig til et Tolstæd i Hertugdømmet for at gjøre sig bekjendt med Tolfaget i den anledning forlod han sin Familie Onsdagen den 25. dennes mangel have vi følet en meget Høi grad men at det inu vil blive os en skrækkelig Thid, til Maalet er naaet vil her af være Deres Høi velbaarenhed klar for mig. med tre smaae Bøerne, uden mindte Intægt. indtil Ansættelsen, tuerde jeg derfor vove at Bede Deres Høi Velbaarenhed om en ganske liden Hjelp hvor i min ulykkelige stilling det allermindste vil være til en stoer nøtte. Tilgiv min Dristighed, men min qval i Elendigheden gav mig Mod

allerunderdanist.

Sproglære Albert Michelsens
Kone Christiane, født Kjerulff.
den 29. September 1838.

Boende St. Gjertrustræde No. 208 i Stuen til Gaden

Arkivplacering

m22 1838, nr. 68

Emneord

Personer

Sidst opdateret 10.05.2011