4.9.1837

Afsender

Elisa Paulsen

Afsendersted

Bagni di Lucca

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Carissimo Papà

Desidererei ricevere più spesso delle vostre nuove in questo momento, nella mia ultima lettera vi pregai tanto di darmene ho pregato il Cavallier Chiaveri che ve lo dicesse da mia parte il Colonello ha scritto ultimamente al Sig.r Troschel ma fino a questo momento non ho ricevuto ch’una lettera della Sig.ra Anna Maria che vi prego ringraziarla molto dell’attenzione e laquale mi fece gran piacere annunzia[n]domi che tutti di casa stanno bene che cercano a divertirsi e questo è il miglior specifico per il Cholera che spero sarà molto diminuito almeno le ultime nuove ch’abbiamo sono più consolante; qui fin a questo momento non si teme niente quantunque continua sempre in Livorno e siamo circontati di cortoni sanitarj, ma per partire da’bagni non v’è nessuna difficoltà e credo che in pochi giorni partiremo come tutti i giorni diminuiscano le famiglie e allora il luogo non è più tanto allegro, ma le quattro settimane che vi abbiamo passate sono state deliziose Oh! come desidererei che foste presso di noi in questo momento tristo per Roma, perchè non prendete una resoluzione e venite a restar con noi fino che possiamo tornare insieme a Roma servirebbe a divagarvi il viaggio non è grande si caro Papà venite a fare una visita a Albertino, Carlo, e Augusto sarete ricevuto da tutti e 3 e la Madre e il Padre con le braccie aperte o che gran [gioia ?] sarebbe per noi. Tanti ssaluti e ringraziamenti a tutto il corpo famigliare della premura ch’hanno per me, come anche il Colonello fà salutare molto tutta la famiglia Buti e voi specialmente e abbraciandovi di tutto cuore sono la

da’bagni il 4 7.bre 1837 Vostra aff.ma figlia
  Elisa de Paulsen

Oversættelse af dokument

Kæreste far
I dette øjeblik ville jeg ønske jeg oftere hørte nyt fra Dem, i mit sidste brev bad jeg Dem inderligt derom, jeg har bedt ridder Chiaveri sige det til dem[.] obersten har sidst skrevet til hr. Troschel, men indtil dette øjeblik har han kun fået et brev fra fru Anna Maria, som jeg beder Dem takke mange gange for hendes opmærksomhed. Det glædede mig meget ved meddelelsen om, at alle derhjemme har det godt, at de søger at adsprede sig, og dette er det bedste middel mod koleraen, som jeg håber, vil være taget meget af, i det mindste er de sidste efterretninger, vi har fået, mindre foruroligende. Her nærer man indtil nu ingen frygt, skønt den stadig holder sig i Livorno, og vi er omgivet af sanitetscordon’er; dog er der ingen som helst vanskelighed ved at forlade badene, og jeg tænker, at vi i løbet af få dage vil bryde op, eftersom familierne formindskes dag for dag, og så vil stedet ikke længere være så fornøjeligt[.] Men de 4 uger, som vi har tilbragt her, har været herlige. Åh! Hvor ville jeg have ønsket, at De havde været hos os under denne triste tilstand i Rom, hvorfor tager De ikke en rask beslutning og kommer og bliver hos os, indtil vi sammen kan vende tilbage til Rom, det ville tjene til at adsprede Dem[.] det er ikke nogen lang rejse[.] ja, kære far, kom og besøg den lille Alberto, Carlo og Augusto, De ville blive modtaget af dem alle tre, og af deres moder og fader med åbne arme, åh, hvilken stor [glæde?] ville det være os. Mange hilsener og taksigelser til den hele familie for den omhu, de har for mig, ligesom også obersten lader hele familien Buti hilse mange gange og specielt Dem, og idet jeg omfavner Dem er jeg af ganske hjerte

Fra badene d. 4. september 1837 Deres meget hengivne datter
  Elisa de Paulsen


[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Arkivplacering

m21 1837, nr. 53

Sidst opdateret 10.05.2011