15.9.1836

Afsender

Andreas Ludvig Koop

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Lille rødt laksegl med slyngmonogram.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illm.o Sig.e / Il Sig.e Comentatore Thorvaldsen / etc etc

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Høyvelbaarne Hr. Etatsraad!

Vi har 3 Syge i vort Huus hvoraf den ælste, Camilla Thranes Feber, er efter Dogtorens sigende saa betænkelig, at den kan gaae over til en Forraanelsesfeber, hvis vi ikke kan anvende, Alt hvad han i denne Hensenede har ordineret, – og hvorledes kan vi gjøre det, da vi manler det allernødvendigste.

Min instændigste Bøn til Hr. Etatsraaden er derfor om at De vilde komme os til Hjelp med et lille Forskud 4 eller 5 Scudi paa de Maleri som staar hos Dem indtil jeg kunde faae dem solgt. Jeg haaber da denne Nød, er virkelig, at Hr Etatsraaden godhedsfuld ikke vil undslaa Dem, for denne min indstændige Bøn. –

Rom den 15 September 1836.

Deres Høyvelbaarenheds
ærbødigste
A:L: Koop


[Med Thorvaldsens hånd under brevets datering:]

Bekommet Scudi 5 –

Arkivplacering

m21 1836, nr. 49

Sidst opdateret 10.05.2011