10.11.1832

Afsender

N.C. Lunzi

Afsendersted

Zante

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med rødt segllak, dog uden påtrykning af monogramsegl. På brevarket ses desuden adskillige ikke læsbare poststempler. Dog anes som tekst på et rødt stempel “1832 / 15. DIC.” og på andet et ovalt, rødt stempel ses initialerne “NCL” integreret i et slyngmonogram. Dette sidste har dog antageligt være N.C. Lunzis eget stempel.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsier / Monsieur / À: Thorwaldsen / Chevalier de l’ Ordre de Dane- / brogue & & / á Rome / via Otrante

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Zante d: 10 Novbr 1832

Ædle Ven!

Det Store, det Herlige hæver Menneskets Sind ikke allene naar han seer det, men og hver Gang han har Leilighed at gienkalde det i sin Erindring; jeg nærmer mig atter Helligdommen og en uvilkaarlig Gysen gienemløber i mine Aarer. Herlige Thorvaldsen ogsaa fjærn fra Dem er jeg dog Dem stedse nær, Mindet om deres store Værker hæver ofte mit Sind. Nu da Tyrkernes svære Aag ikke mere bøjer Grækernes frie, kjække Hals, da [Mus]erne kunne atter komme paa deres hellige Bierge tilbage, deres kjæreste Søn ikke vægre sig fra at besøge Dem i deres hjem; de ere komne i det fjærne Iseland, og have viist den forbausede Verden, at de ikke allene i Grækenland avlede Børn. Den lykkeligste Tid for mig vil være den, naar den store, den ædle, den gode Thorvaldsen træder over min Dørtærskel.
Den gode Frue Horn har skrevet mig et Brev, og indbyder mig at adressere Dem mit Svar, jeg griber begjærligen Leiligheden for at gjenkalde Dem i Mindet at De har en Landsmand en Beundrer i

Deres

taknemmelige Ven
NC Lunzi

Arkivplacering

m17 1832, nr. 100

Thiele

Delvist citeret hos Thiele III, p. 458.

Sidst opdateret 10.05.2011