3.6.1831

Afsender

Jørgen Knudtzon

Afsendersted

Napoli

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiære Thorvaldsen.

Coesvelt vil have bragt Dem nogle Linier fra mig samt Hilsninger fra Baillie og mig. Siden den Tiid har min Ven faaet den sørgelige Tiidende om Tabet af en elsket og værdig Moder, hvilket forandrer alle vores Planer og vi gaae herfra med den første Dampbaad over Livorno til Engeland. Skulde De bestemme Dem til Kiøbenhavn, hvorfor ei gaae med Damp=Baaden fra Livorno til Marseilles, over Paris til London og derfra med Damp=Baaden til Hamburg. Fra July til September ville De sandsynligviis treffe Baillie og mig der – og det haaber ieg ville være en iblandt Deres Grunde for at vælge nærværende Øieblik til at giøre denne Tour. –
Baillie hilser Dem mange Ganger. Denne store Forandring i alle Ting giør baade ham og mig uskikket til at tænke paa noget andet end paa vores Venner, hvoriblandt vi regne Dem og see med Glæde imøde det Øieblik vi kan treffes, hvor det end er.

Evig Deres hengivne
Jørgen Knudtzon

Neapel 3 Juny 1831
De er vel saa god at erindre Labouchères Buste – ieg ønsker meget Moderen skulle nyde den Glæde at see den.
J.K.

Arkivplacering

m16 1831, nr. 40

Andre referencer

Sidst opdateret 18.08.2014