25.2.1830

Afsender

I.C. Eichert

Afsendersted

München

Afsenderinfo

Rød lakforsegling under dækpapir; intet præg.
Adressen er opgivet nederst i brevet: Wohnhaft in di Promenadestrase No. 1508. über 4 Stigen Hintenheraus. –

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

München

Modtagerinfo

Udskrift: An/ / Seiner Hochwolgeborner H.r Stats- / radt und Ritter merere Ordner / Her von Torvalson. / in München.-

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Allerunderdanigste Tienere Hr. Torvalson!

di maae ikke tage Fortrüdelig at jeg Skriver, da jeg ikke i Ord kan Udtrükke min Taknemmelighed, mod dem, naar de haver hiulpet mig i denne Forlegenhed hvori jeg befinder mig, thi det er mig ikke Muligt at jeg kan hielpe mig mere, da ieg i Haab om iligt Arbeide og senere deres Hielp, haver bedet Bekienntere om Hielp og loft at betale dem snart igien, og da jeg ikke kan holde Ded kan jeg ikke stole paa mere Hilp, og desuden er det mig at omgaas dermed uden aat kunde holde mit løfte uudstaaelig, derfor henvendte jeg mig til dem da jeg ingen bedre ved, og ivor tungt det er mig at bede om noget saa drev Nøden mig dertil, og Gud ved hvad jeg haudte skuldet Giordt naar de ikke var kommet, og jeg haude fattet haab, paa Deres Hielp som Landsmand, og berømdt for Uhüre Godhed, det gav mig Mod til at henvende mig til Dem, og stedse skal det vore min Bestræbelse at Giengielde deres Godhed med Flid, og bevis at de ikke haver Henvendt dem for en Utaknemmelig, thi det er min eneste Tak som jeg kan üde dem og mit Ønske at Gud maatte belønne dem, det Ønsker oprigtig

München d. 25de. Febr. Deres stedse Taknemmelige
1830. og Underdanige Tienere
  I.C. Eichert
  Grev Hannibal Wille
  Wedells Pleiesøn

Adrese

Malergehülfe I:C: Eichert. Wohnhaft in di Promenadestrase No. 1508. über 4 Stigen Hintenheraus. –

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering

m15 1830, nr. 31

Sidst opdateret 10.05.2011