8.1.1830

Afsender

Giovanni Domenico Anguillesi

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Poststemplet: PISA samt 12GENNAR[O]

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’Egregio Artista / Il Sig.re Cav.re Command.re Alberto Thorvaldson / Roma

Dateringsbegrundelse

Brevets månedsdatering er svær at aflæse, men da brevet er poststemplet 12.1. kan datoen 8.1.1830 med sikkerhed fastslås.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Pregiatissimo Signore Cavaliere


Finalmente ho l’inesprimibile soddisfazione di poter’ annunziarle che il Monumento Vaccà è quì al suo posto nel nostro Camposanto. Ma come potrei io esprimerLe l’ammirazione entusiastica che ha eccitata universalmente in questa città questa opera veramente miracolosa delle sue mani ? Sebbene non si sia peranco dato a tutti l’accesso alla medesima, perche si vuol farne l’inaugurazione con una certa solennità, è incredibile la quantità sì dei nazionali che de’ forestieri, che vi si affollano, essendo impossibile il frenare del tutto la comune curiosità. Tutti ne rimangono estatici, ed io ne giubbilo veramente, e ne vado in qualche guisa superbo, come se toccasse a me pure la mia parte di tanta Lode. Il Signor Bienaimé ben degno di Lei allievo Le renderà miglior conto dell’unanime accoglimento che si è fatto quì a questo ammirablie capo-lavoro, e degli elogj immensi con cui si è pronunziata da tutte le bocche il nome del suo immortale Autore. Il Signor Bienaimé è veramente un bravo e compito giovane, ed è stato quì accolto e festeggiato da quanto di più notabile vi si trova in ogni genere. Egli ha ritirato jeri il danaro del Monumento in conformità di ciò che mi scriveva nella ultima di Lei Lettera, e quindi è partito per Livorno ove depositerà il danaro in uno di quei banchi di commercio per ritirarne una equivalente Cambiale [per] [papiret mangler] qualche Banchière di Roma. Egli ci ha data la speranza [di] [papiret mangler] poter veder Lei tra poco in questa Città di passaggio, nel v[iag]gio che Ella si propone di fare in Danimarca. In tale occasione [Lei] [papiret mangler] potrà meglio conoscere i sentimenti d’altissima stima non tanto, ma altresì di una affettuosa e cordiale riconoscenza che nutrono per la degna di Lei Persona tutti i Pisani, per aver Lei arricchito d’un sì bel giojello il Lor prediletto Campo-Santo.

L’impareggiabile nostro comune amico Cavaliere Ricci ha scritto a mia richiesta un superbo Componimento, che sarà pubblicato il giorno della solenne inaugurazione del Mausoleo. Mi farò un vero piacere di mandargliene alcune copie.

Nella lusinga di poter confermarle quì in voce, nello sperato di Lei passaggio per questa città, i sentimenti miei particolari di stima, di gratitudine, d’ammirazione per le eccellenti rarissime doti in ogni genere che rendono preziosa e cara universalmente e al di sopra d’ogni immaginare la di Lei Persona, La prego di gradirne intanto la sincera espressione che le ne fo in scritto, dicendomi

Di Lei Sig.r Cav.re Pregiatissimo

Pisa 8 d1 1830.

Dev.mo Obbl.mo Servitore
= G. Anguillesi

Oversættelse af dokument

Højtærede hr. ridder
Endelig har jeg den usigelige tilfredsstillelse at kunne melde Dem, at monumentet for Vaccà her er på sin plads på vor Camposanto. Men hvorledes kan jeg udtrykke over for Dem, hvilken entusiastisk beundring dette i sandhed mirakuløse værk fra Deres hænder har vakt overalt i denne by? Selvom der endnu ikke er givet alle adgang til samme, fordi man vil foretage indvielsen af det med en vis højtidelighed, er det utroligt, hvilken mængde af såvel byens egne folk som af fremmede der trænges om det, idet det er umuligt ganske at tøjle den almindelige nysgerrighed. Alle hensættes i den største begejstring derved, og jeg jubler i sandhed derover og er på en vis måde stolt derover, som om også en del af denne ros faldt på mig. Hr. Bienaimé, Deres udmærkede elev, vil bedre overfor Dem kunne aflægge beretning om den enstemmige modtagelse, som dette beundringsværdige mesterværk har fået her, og med hvilke umådelige lovtaler dets udødelige skabers navn er blevet nævnt af alle munde. Hr. Bienaimé er i sandhed en udmærket og fortræffelig ung mand og er her blevet modtaget og fejret af alle, der udmærker sig i nogen retning her på stedet. Han har i går hævet pengene for monumentet, i overensstemmelse med hvad De skrev i Deres sidste brev til mig, og er dernæst rejst til Livorno, hvor han vil indbetale beløbet i en af bankerne der mod en enslydende veksel på en bankier i Rom. Han har givet os håb om inden længe at kunne se Dem her i byen på gennemrejse på Deres påtænkte rejse til Danmark. Ved den lejlighed vil De bedst kunne lære at kende de følelser ikke blot af højagtelse, men af hengiven og hjertelig erkendtlighed, som alle i Pisa nærer for Dem, fordi de har beriget vores kære Camposanto med en så smuk juvel.
Vor uforlignelige fælles ven, ridder Ricci, har på min anmodning skrevet et fremragende digt, som vil blive publiceret på dagen for mausoleets højtidelige indvielse. Det skal være mig en fornøjelse at sende nogle eksemplarer deraf.
I håbet om mundtligt her at kunne forsikre Dem om mine personlige følelser af højagtelse, taknemmelighed og beundring for Deres udmærkede og sjældne gaver i enhver retning, som gør Deres person dyrebar og kær overalt og over al forestilling, når De, som jeg håber, rejser herigennem, beder jeg Dem så længe at modtage min oprigtige skriftlige forsikring derom, idet jeg erklærer mig
Deres, højtærede hr. ridder,
Pisa d. 8. i 1.1830
meget hengivne og forbundne tjener
G. Anguillesi

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering

m15 1830, nr. 3

Personer

Værker

A613 Gravmæle over Andrea Vaccà Berlinghieri, Tidligst juni 1828 - Senest august 1828, inv.nr. A613

Sidst opdateret 13.06.2020