7.2.1830

Afsender

Antonio Piccolomini Bellanti

Afsendersted

Siena

Afsenderinfo

Stort rødt laksegl med våbenskjold, oprejste løver og kongekrone.
Poststemplet: SIENA

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskift: An den Hochwohlgeborenen Herrn / Den Herrn Ritter Albert von / Thourwaldsen vortreffelichen / Bildhauer / zu / Münich / in / Bayern.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Incomparabile P[ad]rone, ed Am[ic]o. Siena 7. Febb[rai]o: 1830


Il graditissimo, quanto inaspettato incontro, e i pochi momenti concessimi di trattenermi in vostra grata compagnia, oltre a non avermi dato luogo a farvi ostensibile la bella lettera recentemente scrittami per parte dei Sig[no]ri Pisani per essermi interposto, onde ottenere dalla vostra bontà nel Repositi Vaccà uno dei principali ornamenti di quel grandioso Camposanto, non mi permise neppur sovvenirmi di quanto fin da qualche tempo era in risoluzione di pregarvi, ma più opportunamente adesso trovandovi in Monaco posso supplire con la presente, cioè: che avendo io da pochi anni in quà aggiunto a ciò che possedeva molti quadri interessanti, e segnatamente d’Autori Italiani, parte dei quali forse mancanti a cotesta Real Galleria, sarei in disposizione di ceder cio che fosse giudicato opportuno a sodisfare l’intelligenti ricerche di S.M: primo Mecenate, e estimatore delle Belle Arti, come giustamente lo è di Voi, per accertarmi che quelle proposizioni che cnon vostro mezzo siano per farsi alla M:S. non possino esser che ben accolte.

Se molte sono le obbligazioni che fin qui vi professo, si raddoppieranno qualora vogliate aver la bontà d’interessarvi con impegno di quanti vi ho pregato; conosco la mia insufficienza, ne so come contrappore coi fatti per dimostrarvi la mia eterna gratitudine, ed amicizia con la quale passo al bene di repetermi

P.S. I miei ossequj ai Sig[no]ri Canonico Spett e Billis

Obb[ligatissi]mo Servitore, ed Am[ic]o
Anto: Piccolomini Bellanti


[På udskriftsiden er med Thorvaldsens hånd skrevet, hvad der formentlig kan tydes som:]

Kobe
Hus

Oversættelse af dokument

Siena d. 7. februar 1830

Uforlignelige herre og ven.
Det ligeså kærkomne som uventede møde og de få øjeblikke, det blev mig forundt at tilbringe i Deres kærkomne selskab, hvorved der ikke blev givet mig lejlighed til at vise Dem det smukke brev, de herrer i Pisa nylig havde tilskrevet mig for ved min mellemkomst at opnå af Deres godhed på Vacca´s gravsted en af de største prydelser på denne prægtige Camposanto, tillod mig heller ikke at komme i tanker om, hvad jeg i nogen tid var besluttet på at bede Dem om, men mere belejligt kan jeg nu, da De befinder Dem i München, bøde herpå ved nærværende skrivelse. Sagen er den, at jeg i de sidste få år har føjet til, hvad jeg allerede besad, mange interessante malerier og navnlig af italienske mestre, af hvilke en del måske mangler på det kongelige galleri i München. Jeg ville være tilbøjelig til at afstå dem, som måtte blive anset for egnede til at tilfredsstille Hans Majestæts kyndige efterforskninger, denne første blandt mæcener og kendere af de skønne kunster, som han med fuld ret er det af Dem, for derved at sikre mig, at de forslag, som ved Deres mellemkomst blev stillet Hans Majestæt, ikke kunne andet end blive vel optagne.
Min hidtidige takskyldighed overfor Dem, som jeg tilstår er stor, vil fordobles, hvis De vil have den godhed med iver at interessere Dem for hvad jeg beder Dem om. Jeg kender min egen ringhed og ved ikke, hvorledes jeg til gengæld i gerning skal vise Dem min evige taknemmelighed og venskab, med hvilket jeg af hjertet tegner mig
Deres meget forbundne tjener og ven
Antonio Piccolomini Bellanti
P.S. Jeg beder hilse de herrer Canonico Spett og Billis

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering

m15 1830, nr. 17

Emneord

Sidst opdateret 16.05.2011