10.10.1805

Afsender

Carlo Orsolini

Afsendersted

Carrara

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sigr: B. Thorvaldsen / Scultore Danese / a Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

R[everendissi]ma Sig[no]r: B. Thorvaldsen.

Carrara. 10 Ottobre 1805.

Il di Lei merito non meno che il di Lei grado la rendono si ragguardevole; e si necessaria che i suoi Amici si trovano oghi tratto nel caso di doverla importunare.
Questa Lettera proverà codesta verità colla preghiera chi io le faccio diassistere colla sua Protezione; a chi n’è il Lattore; egli è un Giovine di merito, ed uno dei miei Amici. Spero che ne rimarrà contento, e che non le ne sarà sconoscente; il med[esi]mo si porta costi per ultimare isuoi Studi, e meglio di Lei non puol essere, chi lo sodisffi.
A Lei direggei, una mia [p] la Posta, ignoro se l’abbia ricevuta, essendo restato privo di risposta.
Accetti gl’ossequi dei miei Genitori, unitamente ai sentimenti di Stima, rispetto, quale passo a soscrivermi.

Dev[otissi]mo Ob[bedientissi]mo Servo, Amico
Carlo Orsolini

Oversættelse af dokument

Højærværdige hr. B. Thorvaldsen

Deres fortjeneste ikke mindre end Deres rang gør Dem så anset, og gør det til en nødvendighed, at Deres venner hvert øjeblik finder sig bragt i den situation at maatte falde Dem til besvær. Dette brev vil bevise denne sandhed ved den anmodning jeg retter til Dem at ville bistå med Deres beskyttelse overbringeren af dette. Det er en fortræffelig ung mand og en af mine venner. Jeg håber, at De vil blive tilfreds med ham, og at han ikke vil være uerkendtlig overfor Dem[.] Han rejser til Rom for at fuldende sine studier, og nogen bedre end Dem til at tilfredsstille ham findes ikke.
Jeg sendte Dem et brev med posten, jeg ved ikke, om De har modtaget det, idet jeg intet svar har faaet.
Modtag en ærbødig hilsen fra mine forældre, tilligemed forsikringen om den højagtelse og respekt, hvormed jeg underskriver mig etc.

meget hengivne og forbundne tjener, ven
Carlo Orsolini

Arkivplacering

m1 1805, nr. 26

Sidst opdateret 28.09.2018