Før 24.3., muligvis 1812

Afsender

Accademia di San Luca

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Insigne Pontificia Accademia di S. Luca.

Re[xx]ta prevenuta V.S. Illma che alla Congregazione Generale gia intimata per Domenica 24. corrente Marzo alle ore 24. al locale ai Greci si degna intervenirvi l’Emo Sigr. Card. Camerlengo Protettore.

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
Mødeindkaldelsen er påstemplet S. Luca Akademiets emblem.

Arkivplacering

gmV, nr. 56

Sidst opdateret 21.02.2015