Antagelig efter 6.3.1808

Afsender

NN

Afsendersted

Rom, formentlig.

Afsenderinfo

Afsenderen er usikker, men der kunne være tale om Accademia di S. Luca.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom, formentlig

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen er meget usikker, eftersom der kun er tale om et brudstykke af et brev. Da der ud fra det sparsomme indhold at dømme kunne være tale om en mødeindkaldelse fra S. Luca Akademiet er dateringen her forsigtigt sat til efter datoen for Thorvaldsens udnævnelse til medlem og professor af dette akademi.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[papiret afrevet] Le piaccia
[papiret afrevet] [x] Colleghi
[papiret afrevet] alle 11.
[papiret afrevet] [xx]

Generel kommentar

Da der kun er tale om et meget lille brudstykke af et brev er både datering og afsender meget usikker. Se mere herom i daterings- og afsenderinformationen.
Nærmere kommentering følger.

Arkivplacering

gmV, nr. 37b

Sidst opdateret 09.10.2018