Efter 1810

Afsender

Maria Adinolfi

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet under dækpapir; intet præg.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al’ Nobil Uomo / Il Sig.r Cav.re Tolvalser / S.R.M.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet. Eftersom Thorvaldsen tiltales ridder, må brevet stamme fra efter 28.1.1810, hvor han blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Nærmere datering følger i forbindelse med brevets kommentering.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Ill[ustrissi]mo Sig[no]r. Cav[alier]e.

La Sua D[evo]ta: Serva Maria Adino[l]fi Minniatrice Cieca si raccomanda alla di lei Carità onde possa sollevarsi dal peso di tante calamità che giornalmente l’opprimono, massima in questo S. Ottanario dei fedeli Defunti. e di tutte l’Anime del Purgatorio. e anticipandogli i più alti ringraziamenti mentre si ripreti.

Sua Obl[igatissi]ma Serva
Maria Boschi[x]i

Generel kommentar

Brevet er skrevet af en anden end Adinolfi selv, men da brevet tydeligt er skrevet på hendes vegne, og den underskrivendes signatur er meget vanskelig at læse, er Adinolfi indsat som formel afsender. En nøjere redegørelse og ekstrakollationering af brevet vil følge, når brevet kommenteres.

Arkivplacering

gmV, nr. 144

Sidst opdateret 16.10.2018