1.10.1842

Afsender

Trykkefrihedsselskabet

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Resumé

Kommentarerne til denne kvittering er under udarbejdelse.

Dokument

Hr. Conferentsraad Thorvaldsen
har som Medlem af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug betalt Contingent for Halvaaret 1 October 184 2 – 1 April 184 3 med Een Rbdlr. Sedler.

Kiöbenhavn den 1 October 184 2

Diechmann

Generel kommentar

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Arkivplacering

gmIV, nr. 38

Sidst opdateret 10.05.2011