17.5.1809

Afsender

Giuseppe Bondi

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Canne 3.4 mufolo s[cudi] 1.10 la Canna
N[umer]o 2 fazzoletti batistato
palmo 1 ½ mufolo batistato
3.


5.
85
90
35
10

Io Sotto[scritto] hò Rice[vut]o dall’Illu[strissi]mo Sig[nor]eAlberto Torvalzen il Saldo sud[dett]o Conto in fede Roma 17 Mag[gi]o 1809

Gius[epp]e Bondi[?]

[nedestående overstreget flere gange:]
-un pauolo per la carta
18 una piastra per il Maestro
Magjo 22. scarpe

1:
1:
10

10

Arkivplacering

gmIV, nr. 152

Sidst opdateret 15.10.2018