Marts 1821

Afsender

Hermann Ernst Freund

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

172

1821 Udgift
Januari 27
Febrari 3
– 10
– 17
– 24
Martz 2
– 10
– 17
– 24
– 24

Til Tenerani, imod Bevis
Til dito dito
Titl [sic] dito dito
Til dito dito
Til dito dito
Til dito dito
Til dito dito
Til dito dito
Til dito dito
Til dito for at betalle Avokaterne
Til Rudolphi
Til Jensen
 
Rom 31 Martz 1821
107 3 4
52 2 6
58 4 3
52 – 6
45 5 1
47 5 9
44 3 2
63 1 2
64 1 5
24 ” ”
22 ” ”
30 ” ”
 
610 7 8

H Freund

fra disse
Avdraget den Suma som Tenerani
ikk har modtagen
 
 
Tenerani modtagen i alt =
610 7 8
 
315 8

294 . 9 8
4378 4 6
4673 . 4 . 4 .

173

Di Summer fradraget som Tenerani
ikke har modtagen nemlig

1819. 24 Augst. Kaberstikker Bart for tegningen
af Gratjerne …......................50 – ” –

1820 3 Sep: Huselei for Værelser i Palatzo
Tomati
13 Decbr. Huselei dito dito
4 Sep. Huselei dito
4 Decbr Huselei dito
Til Thorvaldsen
dito
dito
dito
Til Rudolphi
Til Jensen
35 – ” –
35 – ” –
35 – ” –
35 – ” –
10 – ” –
 
5 –” –
8 – 8 –
50 – ” –
22 – ” –
30 – ” –
315 Rd 8 ß

Januari, Feberua og
Martz 1821

Arkivplacering

gmIV, nr. 145

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 10.05.2011