Tidligst 21.5.1832

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Dateringsbegrundelse

Der er ingen præcis datering på listen, men den må nødvendigvis ligge efter sidste indførte udbetalingsdag, som er den 21.5.1832.

Resumé

Kommentarerne til denne liste over indkøbte værker er under udarbejdelse.

Dokument

Bissen. 8 juni 1830 scudi 200.
Holbeck. 6 juni 1829 scudi 200.
Thömming 7 Merz 1829 scudi 200.
Hansonn 11 april 1829 scudi 200.
Koop 17 Maj 1828 scudi 200
Bravo   scudi 200
Blunck 29 Maj 1829 scudi 100
Rehbenis 11 febrai 1832 scudi 200
Martens   scudi 200
Meyer 5 Maj 1832 scudi 200
Krafft 21 Maj 1832 scudi 100
Krafft   scudi 70

summa 2070

Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Bissen June 8th 1830 scudi 200
Holbeck June 6th 1829 scudi 200
Thömming March 7th 1829 scudi 200
Hansonn April 11th 1829 scudi 200
Koop May 17th 1828 scudi 200
Bravo   scudi 200
Blunck May 29th 1829 scudi 100
Rehbenis February 11th 1832 scudi 200
Martens   scudi 200
Meyer May 5th 1832 scudi 200
Krafft May 21st 1832 scudi 100
Krafft   scudi 70

summa 2070

Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

gmI, nr. 27

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 28.09.2016