28.5.1836

Afsender

Redaktørerne ved Post- och Inrikes Tidningar

Afsendersted

Stockholm

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[…]

De med Fregatten Bellona, förleden höst, hit öfverförda arbeten af Thorwaldsen, bestå uti ett antal af 53 pjeser, hvaraf 10 Apostla-bilder för Vår-Fru-Kyrkan, af marmor, och 32 särskilta Bas-reliefs, dels i marmor, dels i gips. Dessutom har Thorwaldsen hitsändt fyra statyer, som höra till ett monument öfver Pius VII; en modell till en häst för Poniatowskys staty, och modellen till ett monument åt Copernikus. Som antalet af de, under de senare åren, hitsända arbeten af Thorwaldsen, blifvit så ökadt, att hans härvarande Ateliéer icke mera lemna tillräckligt utrymme, så har Konungen låtit anvisa flere rum uti slottet Christiansborg att, tills vidare, förvara dessa konstsaker.
Af Professor Hetsch har Akademien erhållit ett manuskript till Lärobok i Perspektiven. Valet till en Direktör är, äfven denna gång, med Konungens tillstånd uppskjutit; och Thorvaldsen qvarstår i denna befattning, emedan man alltjemt smickrar sig med förhoppningen, att få se honom här.

[…]

Generel kommentar

Dette er en uddrag af en artikel trykt i den svenske avis Post- Och Inrikes Tidningar 28.5.1836, udgivet i Stockholm.


Teksten er en rapport om Kunstakademiet i København, som ifølge forkortelsen Hamb. Neue Z. tilsyneladende må stamme fra den tyske avis Hamburger Neue Zeitung.

Teksten rummer flere ikke-transskriberede oplysninger om Kunstakademiet, dets ansatte og studerende kunstnere, se evt. faksimile-gengivelsen af originalen ved at trykke på knappen Se original øverst til venstre.

Emneord

Sidst opdateret 11.07.2017