11.1.1861

Afsender

Johann Scholl

Afsendersted

København

Modtager

Kultusministeriet

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Billedhuggeren Scholl til Cultusministeriet. Kbh. 11/1 1861.
H. C. Drewsen
Kjøbenhavn

Til Cultusministeriet.

Undertegnede Billedhugger Scholl ansøger herved det høie Ministerium om en Understøttelse af den Sum, som aarlig uddeles til Fremme af Kunst og Videnskab. Jeg er fød i Bremen 1805 og har som Billedhugger arbeidet for Thorvaldsen i 6 Aar i Rom og, siden 1840, 12 Aar i Danmark. Af de i Museet opstillede Marmorværker, som jeg har udført for ham, tillader jeg mig iblandt flere at udhæve: Venus, Psyche med Æsken, Amor med Lyren, Basrelief 3 Gratier, Apostlene Andreas og Jacobus og 2 Daabsbasrelief i Fruekirke ere ligeledes udførte af mig.

“Geniernes Tog” i Museets Gaard er min Composition og mit Arbeide.

Efter Thorvaldsens Død blev min Stilling meget uheldig; den med min Alder følgende Usikkerhed i Haanden og Synets Svækkelse nødte mig efterhaanden til at opgive denne Kunstretning. Opmuntret dertil fra forskellige Sider forsøgte jeg mig i Kunstens Anvendelse paa Industri og Haandværk, og skal i den Retning tillade mig at henvise til mine Tegninger til Restaurationen af Dronning Margrethes Monument i Roeskilde Domkirke, desuden har jeg jævnlig udført Tegninger og Modeller for flere Industrielle heri Staden, blandt Andre for Hofkunstdreier Schwartz, Zinkstøber Rasmussen, Hofgiørtler H. Dalhoff og H. C. Drewsen. Af disse Arbeider have endeel været udstillede og vundet Bifald i Industriforeningen, paa vor Industriudstilling 1852, og mine Arbeider for Drewsen vandt “mention honorable +” paa Verdensudstillingen i Paris 1855.

Men denne Beskjæftigelse er endeel usikker, fordi endnu kun et Mindretal sætte Pris paa skjønne Former, hvorfor jeg ofte seer mig i yderlig Forlegenhed, tillad mig derfor at haabe, at det høie Ministerium ville tilstaae mig en Understøttelse forat jeg uden Frygt for Næringsorg kan hellige mit Arbeide som Kunstner til Industriens Tjeneste.

underdanigst
Johann Scholl

Kjøbenhavn d. 11de Januar 1861.

Generel kommentar

Tak til billedkunstner Finn Andersen, Stege, for at gøre os opmærksom på brevet. Brevet er her afskrevet efter Finn Andersens afskrift af brevet, publiceret i kunstnerens egen tryksag u.å.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Første Departement, journal 1248, 1861.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 08.09.2017